Text-Sappers

Pracę tłumacza można porównać niekiedy do pracy sapera – wymaga szybkiego działania, ale też niezwykłej uwagi i precyzji. Szczególne trudności napotyka też biuro tłumaczeń, dla którego przydzielenie zleceń i zarządzanie nimi nie zawsze jest sprawą prostą.

 

Oferujemy gotowe narzędzie programistyczne dla biur tłumaczeń, które pozwala tworzyć sobie bazy tłumaczy i sprawnie zarządzać zleceniami.

 

Kalendarz dostępności, który sam oblicza czas realizacji zleceń

Korzystając z serwisu, rejestrujący się tłumacze mogą prócz określenia obsługiwanych par oraz stawek prowadzić kalendarz dostępności i określać średni czas pracy nad stroną w danej parze. W przypadku starannego prowadzenia kalendarza przez tłumacza, system sam będzie obliczać czas potrzebny na wykonanie zlecenia lub odwrotnie – wyszuka w bazie takiego tłumacza, który zdąży w danym terminie przetłumaczyć określoną ilość stron. Planer jest bardzo dokładny i ma rozdzielczość minutową.

 

 

Narzędzie pozwala na automatyczne wysyłanie SMS-ów przy propozycji zlecenia dla tłumacza. SMS z informacją o ilości stron i terminie potwierdzenia przyjdzie na numer podany przez tłumacza w swoim profilu.

 

W przypadku propozycji zlecenia, szacunkowy czas realizacji zostanie zablokowany w planerze tłumacza.

Panel w profilu biura pozwala na przegląd:

- zleceń niepotwierdzonych

- zleceń potwierdzonych będących w realizacji

- archiwum zrealizowanych zleceń oraz zawiera szereg innych udogodnień, które ułatwią prowadzenie biura tłumaczeń.

 

 

 

Teraz to uniwersalne narzędzie jest na sprzedaż

 

Narzędzie pozwala na wykorzystanie przez wiele biur jednocześnie. Profil tłumacza można ustawić tak, że będzie on widoczny dla wszystkich biur korzystających z TS lub ukryć go, tak by był widoczny tylko dla jednego biura. Tłumacz współpracujący z kilkoma biurami zarejestrowanymi w TS musi swoje dane wpisywać tylko raz.

 

Obecnie planujemy sprzedać jednemu biuru tłumaczeń prawa do korzystania z serwisu i zarządzania nim za jednorazową opłatę.  Zarządzanie obejmuje również możliwość sprzedawania licencji innym biurom i czerpania zysków z tego tytułu. Zainteresowane biura prosimy o pilny kontakt.

 

Wersja on-line już w sieci!