leksykony-PRO

W opracowaniu są:

  • leksykon prawno-ekonomiczny, który docelowo zawierać będzie początkowo minimum 6 tysięcy haseł,
  • leksykon medyczny zawierający 9 tysięcy haseł.

Obie bazy będą na bieżąco rozbudowywane po pierwszej publikacji. Strona będzie dostępna bezpłatnie.