(Polski) Slowniki-PRO – oferta dla tłumaczy/leksykografów

DTC PRO oferuje współpracę przy tworzeniu dużego projektu leksykograficznego opartego na stronie internetowej z płatnym dostępem do specjalistycznych słowników.

 

Firma DTC PRO ze swojej strony:

1.Opracowuje i przekazuje do tłumaczenia polski rdzeń danego typu słownika. Rdzeń spełnia najwyższe standardy jakości, przechodzi korektę stylistyczną oraz konsultację fachowców w danej dziedzinie.

Wszystkie rdzenie będą rozbudowywane na bieżąco, dając autorowi możliwość ciągłego rozszerzania swojego słownika o nowe tłumaczenia.

2.Udostępnia edytor słowników działający online, w którym autorzy tworzyć będą słownik na podstawie rdzenia polskiego

3.Zapewnia publikację stworzonego słownika na portalu internetowym, promocję i pozycjonowanie portalu oraz ustaloną w umowie część zysków ze sprzedaży tak długo, jak działać będzie portal.

 

Opcje słownika:

  1. Podstawowa wersja słownika.
    Po przetłumaczeniu rdzenia polskiego na język L2 powstanie słownik polsko-L2 z indeksem L2-polskim. Indeks powstanie poprzez automatyczne przerzucenie haseł z L1 na L2 i korekcie całości przez auto
  2. Wersja słownika rozszerzona o dodatkowe hasła w L2 oraz przykłady.
  3. Wersja słownika rozszerzona o dodatkowe hasła w L2, przykłady oraz definicje w L2.

 

Celem jest utworzenie jak największej bazy słowników, docelowo w coraz bardziej rozbudowanych opcjach. Dostęp do słowników będzie możliwy po wykupieniu abonamentu rocznego. Prawa do gotowych wersji będą także oferowane wydawnictwom, które będą chciały wydać drukowaną wersję danego słownika. Ewentualni wydawcy nie będą mieli prawa do wydania wersji elektronicznych. Słownik online nie będzie możliwy do kopiowania, gdyż użytkownik będzie miał każdorazowo dostęp tylko do wyszukanego hasła.

W pierwszej kolejności poszukiwani są tłumacze, którzy gotowi są pracować w zamian za wynagrodzenie w systemie prowizyjnym od późniejszej sprzedaży. Szczegółowe warunki będą ustalane zależnie od uwarunkowań rynkowych danego słownika.

W ramach działania portalu funkcjonować będzie panel rozliczeń, gdzie współautorzy będą mogli kontrolować bieżącą sprzedaż. Informacja o transakcji będzie dostępna natychmiast po jej wykonaniu, rozliczenie następować będzie w interwałach określonych w umowie.

Firma DTC PRO ze swojej strony gotowa jest opublikować słownik dla każdego języka, dla którego zgłosi się autor gotowy rozliczać się w systemie prowizyjnym.

W przypadku języków popularnych (angielski, niemiecki, rosyjski) oferowane przez nas słowniki nie będą tak obszerne jak obecne już na rynku pozycje drukowane, jednak ich istotną zaletą będzie forma elektroniczna z szybkim wyszukiwaniem, a także fakt ciągłego rozbudowywania bazy, co zapewni im powodzenie rynkowe pomimo istnienia konkurencyjnej oferty.

W przypadku wielu mniej popularnych języków nasze pozycje staną się unikatową pozycją na rynku, gdyż dla wielu języków nie powstały jeszcze żadne słowniki specjalistyczne.

Zainteresowanych proszę o kontakt z jednoczesną informacją o jaki język i o którą opcję słownika chodzi, a także w jakim czasie mogłaby zostać wykonana praca. Proszę również napisać o swoim doświadczeniu z danym językiem oraz ewentualnych możliwościach konsultacji z native speakerem danego języka (w miarę możliwości DTC PRO także będzie organizować konsultantów w razie potrzeby).

Doświadczenie nie jest tak istotne jak pasja do słowników, umiejętność dobrego planowania czasu i gotowość do bardzo skrupulatnej i systematycznej pracy.